Veröffentlichte essayistische Beiträge

 • Arslan, Zeynep: Muktedirlerin yeldeğirmenlerine karşı Zaza aidiyetini görünür kılmak, dilop, Vol 12, Januar/Februar 2019.
 • Arslan, Zeynep: zâhiri inanç, bâtını sınıf mücadelesi…Ve müdâhil olmak…, Kızılbaş. Nr. 85. Juli 2018. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Dün ve bugün sarkacında nafile kardeşlik arayışı…, Kızılbaş. Nr. 85. Mai 2018. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Die Jungen Alevitischen Frauen* fordern ein Ende der Lippenbekenntnisse und die tatsächliche Umsetzung der Idee des „Can“, Alevilerin Sesi. Nr. 223. 02/2018. ISSN: 1615-1623. siehe auch: BDAJ-NRW Webseite: http://www.bdajnrw.de/index.php/aktuelles/ 216-die-jungen-alevitisc hen-frauen-fordern [12.02.2018].
 • Arslan, Zeynep: Dürüst olalim… Soykırımdır, Kızılbaş Dergisi. Nr. 79. November 2017. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Zaza kimliği ve ulusallaşma fikrine dair deneme yazısı, Kızılbaş. Nr. 76. August 2017. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Kürt Göç Konferansı‘ndan izlenimlerim ve Zaza(ca) Paneli’nde kendi sunumum, Kızılbaş. Nr. 75. Juni 2017. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Bu Hayır’ın Evet’i var! İslamcı İttihatçılar ve Kemalist İttihatçılar arasında bir seçime mahkum olmanın çaresizliğine dair…, Kızılbaş. Nr. 72. April 2017. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Alevilikte Kadın Erkek Ne Kadar Eşit?, Kızılbaş. Nr. 71. März 2017. S. XX.
 • Arslan, Zeynep: Yanlış Rolleri Oynuyoruz! Üçüncü Bir Yol Mümkün…, Kızılbaş. Nr. 70. Februar 2017. S. 10-14.
 • Arslan, Zeynep: Bir Göz Ağlarken Diğerinin Gülmesi, Ahlaki Bir Dengesizliktir, Kızılbaş. Nr. 69. Januar 2017. S. 5-9.
 • Arslan, Zeynep: İslamcı ve Kemalist Taraflar Arasında Dengesizlikleri Yaşamaya ve Bir Türlü ‚Kendi Tarafı‘ Olamamaya Dair, Kızılbaş. Nr. 68. Dezember 2016. S. 12-14. Siehe auch alevinet.com (06.12.2016): http://www.alevinet.com/islamci-ve-kemalist-taraflar-arasinda-dengesizlikleri-yasamaya-ve-bir-turlu-kenditarafiola mamaya-dair/ [24.1.2017].
 • Arslan, Zeynep: Bir Zazaca yazılı kaynak daha kütüphanelerin raflarında yerini alıyor…’Gulvang u itıqatê Kırmancu’ çıktı, Kızılbaş. Nr. 67. November 2016. S. 26-28.
 • Arslan, Zeynep: Sarkis Hatspanian röportajı ve ‘BİZ’ sınıfta kaldık: Alevi Kızılbaş ve Ermeni Diasporası ile ilgili söyleşi ve toplumun tepkisi, Kızılbaş. Nr. 66. Oktober 2016. S. 6-11.
 • Arslan, Zeynep: Gelişen Türkiye siyasi konjönktüründe vede Alevilerin kurumsallaşma taleplerinin giderek güçlendiği şu günlerde güçlü bir Alevi iradesinin oluşturulması elzemdir…, Kızılbaş. Nr. 63. Juli 2016. S. 7-10.
 • Arslan, Zeynep (25.12.2016): Alevi iradesinin oluşturulması elzemdir, Alevinet.com: http://www.alevinet.com /alevi-iradesinin-olusturulmasi-elzemdir/
 • Arslan, Zeynep. Avusturya İslam Yasası’nın Avusturyalı Alevileri getirdiği son nokta, Alevilerin Sesi. Siehe auch: Kızılbaş. Nr. 59. Mai 2016. Istanbul. S. 10-12.