Expert*inneninterviews

 • Arslan, Zeynep (25.06.2019) Ayhan Yalçınkaya: 2 Temmuz1993’ten Bugüne Alevi Örgütleri,  zeynemarslan.com, https://www.zeynemarslan.com/2-temmuz-1993ten-buguene-alevi-oerguetleri-prof-dr-ayhan-yalcinkaya-ile-konustuk/ [22.09.2020]
 • Arslan, Zeynep (24.1.2017): Katharina Brizić: Zazaki ist natürlich besonders interessant!, Raa Ma: http://www. raa ma.com/de/prof-dr-brizic-zazaki-ist-natuerlich-beso nders-interessant/ [nicht mehr abrufbar]. Siehe: https://www.zeynemarslan.com/prof-dr-brizic-zazaki-ist-natuerlich-besonders-interessant/ [22.09.2020]
 • Arslan, Zeynep (24.01.2017) Katharina Brizić: Zazaca, Kızılbaş Dergisi. Nr. 60. April 2016.
 • Arslan, Zeynep (XX.XX.XXXX) Hakan Mertcan: Türk Modernleşmesinde Arap Alevileri: Tarih, Kimlik, Siyaset, Alevilerin Sesi. Nr. 224. 05/2018. ISSN: 1615-1623. Siehe auch: https://www.zeynemarslan.com/arap-alevilerini-hakan-mertcanin-doktora-calismasi-tuerk-modernlesmesinde-arap-alevileri-tarih-kimlik-siyaset-uezerinden-tartistik/ [22.09.2020]
 • Arslan, Zeynep (05.06.2016) Ermenistan Êzîdî lideri Aziz Tamayan‘la Êzîdîler ile ilgili söyleşi, Kızılbaş. Nr. 72. April 2017.
 • Arslan, Zeynep (03.12.2015) Mesut Keskin: Zazaca, Çila: http://www.cilagazete.com/dr-zeynep-arslanin-dilbil imci-mesut-keskin-ile-zazaca-uzerine-soylesisi [03.07.2016]
 • Arslan, Zeynep (30.10.2015) Nadia Visser: Zazaca hayranı bir Hollandalı müzisyen, Dersim News: http:// dersimnews.com/2015/10/29/zazaca-hayrani-bir-hollandali-muzisyen-nadia-visser [03.07.2016]
 • Arslan, Zeynep (27.09.2015) İranolog Prof. Dr. Ludwig Paul ile Zaza Dili ile ilgili söyleşi, Zazaki.de, http://zazaki.de/turkce/soylesiler/soylesi-Paul-Arslan.htm [03.07.2016].
 • Arslan, Zeynep (22.09.2015) Iranist Prof. Dr. Ludwig Paul über die Zaza-Sprache, Çila.com: http://www.cilagazete.com/16306-2/ [03.07.2016].
 • Arslan, Zeynep (03.05.2015) Indo-Germanisten Prof. Dr. Heiner Eichner: Zur Frage, ob das Zazaki ein Dialekt des Kurdischen oder eine eigene Sprache ist, Çila.com: http://www.cilagazete.com/zur-frage-ob-das-zazaki-ein-dialekt-des-kurdischen-oder-eine-eigenstandige-sprache-ist/ [03.07.2016].
 • Arslan, Zeynep (16.04.2015) PSAKD Diyarbakır Şube Başkanı sayın Av. Cafer Koluman ile Diyarbakır Alevileri ile ilgili şöyleşi. Diyarbakır, hallac.org: http://hallac.org/index.php?id=8&tx_ttnews%5Btt _news%5D=322&cHash=9cd077ebbaed36f4f91a5fd8ddd1597e&PHPSESSID=e0d0ac669fda7269eaa025a1d878ab9f [nicht mehr abrufbar].
 • Arslan, Zeynep (12.01.2015) Prof. Heiner Eichner ile söyleşi: Diller ile etnik kökenler çakışmayabiliyor, Zazaki.de: http://www.zazaki.de/turkce/soylesiler/eichner-arslan-etnisite.htm [24.01.2017]