Peer Reviewed Beiträge

Arslan, Zeynep (2020): Avusturya Devlet Arşivlerinde Türkiye (1935-1938) / Turkey (1935-1938) in Austrian State Archives. Eğitim, Bilim, Toplum. Winter 2020. Vol. 18. Nr. 69. İstanbul. İSSN: 1303-9202. 

Arslan, Zeynep (2018): Zazaca ve Zaza kimliğinin algılanması ve yansımaları üzerine bir tartışma metni. Border Crossing. Juni. Vol 8, No 1 (2018). London. ISSN: 2046-4436.

Arslan, Zeynep (2017): A tract about options of; How can the Alevi movement define a clear political attitude to keep on stage for the demand of their democratic rights? Arslan, Zeynep (Hg.): Zazaki – yesterday, today and tomorrow. Survival and Standardization of a threatened language. Dieter Halwachs (Reihenherausgeber). Serie: GPS04 (Grazer Plurilingualismus Studien). GLM. Graz. ISBN: 978-3-901600-46-3.

Arslan, Zeynep (2017): Alevi Diasporası ve resmi din olarak Alevilikte çoklu kimlik. Göç Dergisi. Vol. 4. Nr. 2. TPL. London. ISSN: 2054-7110. e-ISSN: 2054-7129.

Arslan, Zeynep (2017): Kızılbaş Zaza Alevilerine Öznel Bakış. In: Arslan, Zeynep (Hg.): Zazaca – Dünü, Bugünü ve Yarını. Yok olma tehlikesi altında olan bir dilin yaşatılması, geliştirilmesi ve standartlaşması. Dieter Halwachs (Reihenherausgeber). Reihe: GPS05 (Grazer Plurilingualismus Studien). GLM. Graz. İSBN: 978-3-901600-48-7.

Arslan, Zeynep (2016): The Alevi Diaspora – its entrance as a political stakeholder and its impact on the homeland. Border Crossing. Vol 6. No 2 (July-December 2016). Transnational Press London. S. 342-353.