söyleşi tarihi / date of interview: 12.12.20217

 

EN: We discussed Arab Alevis [Alawis] over the PhD study of Hakan Mertcan entitled “Arab Alevis in Turkish Modernisation: History, Identity, Politics”…

 

TR: Arap Alevilerini Hakan Mertcan’ın doktora çalışması „Türk Modernleşmesinde Arap Alevileri: Tarihi, Kimlik, Siyaset“ üzerinden tartıştık…

 

kitap sipariş için / for book order 

 

 

 

Seiten: 1 2 3