Avusturya-ABF İkinci Başkanı Dr. Zeynep Arslan ile Avusturyalı Alevilerin son durumuna ilişkin kısa bir söyleşi yaptık…

Avusturya-ABF İkinci Başkanı Dr. Zeynep Arslan ile Avusturyalı Alevilerin son durumuna ilişkin kısa bir söyleşi yaptık…

  Zeynep Arslan: Bizim insanlarımız Türkiye’de İslam-Alevicileri’nin yolundan gitselerdi, zaten bunca katliamlara maruz kalmazlardı ki? Kaldı ki mevcut hükümetin yaratmaya çalıştığı „makul…

Arap Alevilerini Hakan Mertcan’ın doktora çalışması “Türk Modernleşmesinde Arap Alevileri: Tarih, Kimlik, Siyaset” üzerinden tartıştık…

Arap Alevilerini Hakan Mertcan’ın doktora çalışması “Türk Modernleşmesinde Arap Alevileri: Tarih, Kimlik, Siyaset” üzerinden tartıştık…

Söyleşi: Zeynep Arslan 12.12.2017 Sayın Mertcan, söyleşiye başlarken, kısaca Arap Aleviliğinin kökenine ve içeriğine dair ana hatları anlatmanızı rica ediyorum. Tek tip…

Dilbilimci Mesut Keskin ile Zazacanın standardizasyonu, ‚Kırmanc‘ ve ‚Kurmanc‘ tanımlamalarının arasındaki ortak ve ayrştırıcı özelliklerini vede bölge halklarının bakış açılarını konuştuk…

Dilbilimci Mesut Keskin ile Zazacanın standardizasyonu, ‚Kırmanc‘ ve ‚Kurmanc‘ tanımlamalarının arasındaki ortak ve ayrştırıcı özelliklerini vede bölge halklarının bakış açılarını konuştuk…

  Sevgili Mesut Keskin, öncelikle birinci ağızdan seni tanımak istiyorum. 1973 Pülümürlü bir ailenin çocuğu olarak İstanbul‘da doğdum. İki yaşımdan beri Almanya‘da…