Language: Turkish
ENGLISH SUBTITLE

Sivil toplumculuk nedir?
What is „Sivil Society-ness?“

„Sosyal sınıf“ ve „sosyal güç“ arasındaki farklar nelerdir?
What is the difference between a „social class“ and „social power“?

Günümüzde „proleterya“ kimdir?
Who is the „Proletariat“ in de 21st century?

12.06.2018