Language: Turkish
ENGLISH SUBTITLE

Sivil toplumculuk nedir?
What is “Sivil Society-ness?”

“Sosyal sınıf” ve “sosyal güç” arasındaki farklar nelerdir?
What is the difference between a “social class” and “social power”?

Günümüzde “proleterya” kimdir?
Who is the “Proletariat” in de 21st century?

12.06.2018