Konular

  • Aleviliğin Özgün ve Avusturya-İslam Yasasından Bağımsız olarak resmi statü kazanması
  • Burjuva-Ulus-Devlet modellerinin toplumlar üzerinde denetim sağlama yöntemleri
  • Alevi toplumlarının içinde „İslamlaştırma“ süreçleri
  • Alevi-İslam/İslam-Alevi Mezhebi
  • Örgütlülüğün Önemi ve Diaspora
  • Alevi Kadınlar – Alevi Gençler
  • Tehlike altında olan kimliğe sahip çıkma zorunluluğu