Monat Mai 2018

Arap Alevilerini Hakan Mertcan’ın doktora çalışması “Türk Modernleşmesinde Arap Alevileri: Tarih, Kimlik, Siyaset” üzerinden tartıştık…

Söyleşi: Zeynep Arslan 12.12.2017 Sayın Mertcan, söyleşiye başlarken, kısaca Arap Aleviliğinin kökenine ve içeriğine dair ana hatları anlatmanızı rica ediyorum. Tek tip Alevilikten bahsedemeyiz. Alevilikler var. Bu Aleviliklerden bir tanesidir Arap Aleviliği. Sadece doktora çalışmam kapsamında değil, bütün ömrüm boyunca… Weiterlesen →

Dün ve bugün sarkacında nafile kardeşlik arayışı…

…demokratikleşme önce bireyin kendi içinde başlar (demokrasi kültürü). Demokratik(leşmiş) bireyler ise öz-iradeye dayalı, katılımcı ve farkındalıklı demokratik sistemi geliştirebilecek demokratikleşmiş toplumları oluşturanlardır.   Cumhuriyet‘in kuruluşu ve 1930‘lu yıllarda memleketin her köşesinde Tek Dil düsturuna uygun olarak konuşulan ve yazılan her… Weiterlesen →

Alevi Kadınlarının Aydınlanmasından Demokratik Alevi Toplumlarına

Dr. Zeynep Arslan, ABD’de Aleviliği tanıttı

Viyana Üniversitesi öğretim üyesi Thomas Schmidinger’in de koordinasyonunda görev aldığı konferansta Dr. Zeynep Arslan’nın yaptığı sunum, genel olarak Avrupa’nın farklı ülkelerinde, özel olarak da Avusturya’da yaşayan Alevi toplumunun, bulundukları ülkelerde resmen tanınma girişim ve çalışmalarını aktarmayı içeriyordu.   Hallac Medien… Weiterlesen →

Faik Bulut: Horasan’dan Nasıl Geldik? – Alevilerin Yol Hikayesi

Frauenrechte JETZT! Junge Alevitische Frauen (JAF)-BDAJ NRW

Konferenz an der Universität Wien – Die Anerkennung der Aleviten

Ein autochtoner Österreicher (Grazer), der sich zum Alevitentum bekennt – Günter Jamnigg (& Fadime Jamnigg)

How can the Alevis define a clear political attitude to keep on stage for the demand for their democratic rights..?

„Ein soziolinguistischer Beitrag zu Diaspora, Konflikt und Zugehörigkeit“ Prof. Dr. Katharina Brizić

© 2023 Zeynep Arslan — Diese Website läuft mit WordPress

Theme erstellt von Anders NorénNach oben ↑